SOLER TESELEN, MOLT MÉS QUE UNA BOTIGA
Enviament Gratuït per comandes superiors a 65€, excepte per pes/volum superior a 20 kg

Construcció i industrial

Consulta i compra a Bricobotiga els materials més útils per a professionals de la construcció i d’activitats industrials.

A Bricobotiga destaquem les següents maquinàries de construcció que pots comprar: Formigonera elèctrica Superbric de 136 litres que destaca pel pedal d'accionament simple per a volteig, un bastidor molt sòlid i un volant que gira amb suavitat per a les diverses tasques; Elevadors de construcció elèctrics amb càrrega útil sense politja de tornada de 125 kg i amb politja de 250 kg; Taules de tall elèctriques amb fulla de serra amb dents de carbur amb protecció, guia d'engonal i guia de tracció; Mescladores elèctriques amb diferents potències i velocitats per adaptar-se a la mescla corresponent de ciment, resines, pintures i altres materials.

També, pots trobar transport industrial com transpaletes de la marca Ayerbe amb càrregues de fins a 2500 kg i rodes més sòlides i resistents que la resta de rodes per a càrregues pesades.

Les eines de greixatge i lubricació industrial són necessàries per mantenir les màquines en un bon estat i protegides per tal de reduir el desgast. Per això, en Soler Teselen pots trobar esprais per desengreixar tot tipus de metalls, plàstics, gomes o pintures. Cada esprai té la seva especialitat, però també pots optar per lubricants multiús per netejar greix, brutícia incrustada i altres marques a la majoria de les superfícies. Hi ha greix de liti d'ús general, amb bona estabilitat davant de l'oxidació i excel·lent protecció contra la corrosió.

Compra accessoris per a cables de Uniq, com anelles d’elevació, grillets, guardacaps, subjectacables inoxidables o tensors que permeten la subjecció i protecció dels cables en entorns industrials. També, rotlles de cables d'acer industrial galvanitzat de Cursol en diferents mesures. Per una altra banda, hi ha polvoritzadors industrial de pressió prèvia fabricat amb materials de màxima resistència per ser utilitzats amb productes químics diversos del món de la construcció. Altres materials que pots comprar a Bricobotiga són cavallets plegables de 800 mm i 1000 mm d’alçada o regla extensible pintada de Theca.

Els recipients de construcció són útils pels professionals per guardar, conservar o transportar materials sòlids o líquids, com els cubells de plàstic amb i sense nansa d’entre 11 i 40 litres per al transport de runa, aigua i àrids en sectors agrícoles i construcció; Sacs de ràfia i contenidors per enderrocs imprescindible a peu d'obra o a la llar per a treballs de paleta, fontaneria, bricolatge o jardineria; bidons, embuts i accessoris amb cànula o amb aixeta des de bidons homologats per a ús alimentari fins a homologats per a transport de mercaderies perilloses.

Uns elements bàsics en construcció són aquells destinats a protegir o avisar de perills, com els productes de senyalització específica d'obra, balises intermitents, cadenes, cintes adhesives per advertir de perills temporals, cons de senyalització viària amb camisa reflectant homologada, malles de construcció de fibra de vidre blanc per reforçar en interior o de fibra de vidre blau per a recobriments exteriors, tendals i plàstics protectors impermeables i resistents per diferents usos de fins a 12 metres de llargada...